// Historie og samfunn // Røraas Kobberverk og Præstegjeld

Handlekurv

 
Røraas Kobberverk og Præstegjeld av
Gaute Storrø
Forfatter:
Gaute Storrø
Forlag:
museene i Sør Trønderlag
Format:
Innbundet
Språk:
Norsk
Utgitt:
2009
Antall sider:
330
Nøkkelord
Røros
Pris: 280,-

Beskrivelse av boken

Send spørsmål om dette produktet
I Desember 2009 gir Rørosmuseet ut boka Efterretninger om Røraas Kobberverk og Præstegjeld på nytt! Boka er regnet som et standardverk om røroshistorien, og foreligger nå for første gang med latinske bokstaver. Efterretninger om Røraas Kobberverk og Præstegjeld ble første gang utgitt i 1846. (Amneus Boghandel`s 5'te driftår) Den første delen, Historiske Efterretninger om Røros Kobberverk, er forfattet av direktør ved Røros Kobberverk Peder Hjort. Andre del, Nogle Bidrag til en Beskrivelse over Røraas´s borgelige Forfatning, er skrevet av Peter Schnitler Krag, sogneprest på Røros. Tidligere utgivelser av boka er trykt med gotiske bokstaver. Rørosmuseet håper at mange vil lese denne viktige kilden til Røros’ historie. I bokas første del gir direktør Peder Hjort i sine ”efterretninger” en framstilling av Røros Kobberverks historie fra etableringa midt på 1600-tallet og fram til slutten av 1700-tallet. I bokas del II gir Peter Schnitler Krag en beskrivelse av samfunn og levekår på Røros rundt 1800. I tillegg til de to hoveddelene består Aas' utgivelse fra 1846 av en del III med en utførlig oversikt over kopperverkets produksjon av garkopper og en del IV med stamtavler over slekta Irgens og etterkommerne etter Hans Olsen Aasen