// Historie og samfunn // Samer sør for midnattsola. Sørsamenes historie, kultur og levemåte.

Handlekurv

 
Samer sør for midnattsola. Sørsamenes historie, kultur og levemåte. av
Leif Braseth
Forfatter:
Leif Braseth
Forlag:
Fagbokforlaget
Format:
Innbundet
Utgitt:
2014
Antall sider:
524
Vekt:
2500
Nøkkelord
samer, sørsamer
Område:
Åmot (Hedmark), Rendalen (Hedmark), Engerdal (Hedmark), Tolga (Hedmark), Alvdal (Hedmark), Folldal (Hedmark), Os (Hedmark), Vanylven (Møre og Romsdal), Trondheim (Sør-Trøndelag), Oppdal (Sør-Trøndelag), Røros (Sør-Trøndelag), Steinkjer (Nord-Trøndelag)
Pris: 650,-

Beskrivelse av boken
Samer sør for midnattssola er den første større og helhetlige framstillingen om sørsamenes historie - både i Norge og i Sverige. Sørsamene har en annen historie enn samene lenger nord, både når det gjelder språk, historiske utviklingstrekk og næringsdrift. Deres tradisjonelle tilholdssteder når det gjelder reindrifta, har vært fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør - og i Sverige fra Tärnaby i nord til Idre i sør. Arkeologiske undersøkelser har vist at sørsamene i tidligere tider holdt til i et langt større område. I Sør-Norge er det spor etter dem helt ned til Valdres, Hallingdal og Sør-Østerdalen og i Sverige ned til Dalarna og lenger østover mot Bottenviken.

Sørsamene tilhører urbefolkningen i Norge og Sverige på lik linje med samene lenger nord, men de er i stor grad blitt oversett. I de vanlige historiebøkene er sørsamene i liten grad nevnt. Det er merkelig at historikere ikke har anerkjent sørsamene tilstrekkelig til å gi dem plass i historieframstillinger verken i Norge eller Sverige, og helt til i våre dager har enkelte anerkjente historikere framstilt sørsamenes historie feil. Sørsamene har bodd og virket i Midt-Skandinavia like lenge som den norrøne befolkningen, men er en minoritet.

Likevel har denne minoritetsgruppen en særegen historie som viser at de har en levedyktig livsform og kultur, sjøl om de har bodd i de minst gjestmilde strøk av Midt-Skandinavia. Derfor er deres kultur blitt såpass unik.

Leif Braseth (f. 1932) har en allsidig yrkesbakgrunn som spenner fra tømmerhogging og tømmerfløting til undervisning på alle trinn fra småskole til Norges musikkhøgskole. Han har dessuten vært skolekonsertsjef og programsjef i Rikskonsertene, og han er journalist og forfatter.