// Historie og samfunn // Tråante 2017 minnebok : 1917-2017

Handlekurv

 
Tråante 2017 minnebok : 1917-2017
Redaktør:
Morten Olsen Haugen
Forlag:
Snøfugl forlag
Format:
Innbundet
Språk:
BM, Sør Samisk, Eng
Utgitt:
2017
Antall sider:
145
Vekt:
950
Nøkkelord
same, samisk, jubileum
Område:
Trondheim (Sør-Trøndelag), Røros (Sør-Trøndelag)
Pris: 299,-

Beskrivelse av boken
6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet åpnet i Trondheim. 100år siden ildsjelen Elsa Laula Renberg samlet om lag 150 personer for å drøfte «sociala politiske forhold og da i ser paa rendriftens omraade»

Goevten 6. b. 2017 lij 100 jaepiej juassah dïhte voestes saemien rijhketåanghkoe lij Tråantesne. 100 jaepiej juassah Elsa Laula Renberg ovrehte 150 almetjh tjööghki juktie sosijaale politihkeles tsiehkieh digkiedidh, joekoen båatsoen bïjre.